APRIL Groep: Onze sociale verplichtingen

APRIL, een maatschappelijk verantwoorde onderneming

Ons streven is van APRIL een goede corporate citizen te maken met een positieve en reële impact op de samenleving.

Maak kennis met Oxygen, onze nieuwe MVO-aanpak (in Engels)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) stelt onze bijdrage en onze plaats in de wereld waarin wij actief zijn ter discussie. MVO is een sleutelelement van de strategie van de Groep, een geëngageerde en verantwoordelijke speler willen zijn staat in het DNA van APRIL.

Het moet ons ertoe aanzetten onze rol steeds opnieuw uit te vinden en ons telkens weer af te vragen welke gevolgen het leven en de groei van ons bedrijf kunnen hebben voor onze werknemers, onze klanten en partners, en meer in het algemeen voor de maatschappij om ons heen.

Een aanpak met 4 pijlers

1. Een inspiratie voor ons ecosysteem

Zich toewijden aan een duurzamere industrie

Wij zetten ons in voor een duurzamere verzekeringsmakelaardij, om duurzame waarde te creëren voor zowel makelaars als polishouders en om bij te dragen aan een eerlijkere en ethischere wereld.

Onze beloftes

 • Een toegankelijk, ecologisch verantwoord aanbod samenstellen.

 • In vijf jaar tijd 100% van ons distributienetwerk in MVO opleiden.

 • Onze MVO-werkwijzen evalueren op basis van de internationale referentiekaders.

2. De impuls van de groep

De ontwikkeling van onze medewerkers stimuleren

Wij stimuleren de ontwikkeling van onze werknemers, zodat ieder zijn plaats kan vinden en wij bouwen aan een gezonde en zorgzame werkomgeving om het succes van iedereen te waarborgen.

Onze beloftes

 • Zorgdragen voor de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers.

 • Zorgdragen voor een kwalitatieve, welwillende werkomgeving.

 • Onze inclusieve cultuur duidelijk uitdragen.

3. Een wind van solidariteit

Handelen voor een rechtvaardige samenleving

Wij willen ons inzetten voor een rechtvaardigere samenleving om zoveel mogelijk mensen, vooral de meest kwetsbaren, de middelen te geven om te groeien en actief aan hun toekomst te werken.

Onze beloftes

 • Onze maatschappelijke betrokkenheid verdubbelen.

 • Initiatieven van verenigingen en lokale initiatieven ondersteunen.

 • Zorgpreventie en toegang tot zorg voor de meest kwetsbaren bevorderen.

4. Bewustzijn van onze voetafdruk

Actie ondernemen voor het milieu

Wij mobiliseren ons voor het milieu om de ecologische impact van ons bedrijf te verminderen en, op ons niveau, bij te dragen aan het collectieve antwoord op de klimaatnoodtoestand.

Onze beloftes

 • Ons aandeel in verantwoorde aankopen verhogen.

 • Onze koolstofuitstoot met 40% verminderen tegen 2030.

 • Een zero-waste onderneming worden tegen 2040.