Klachten

Klachten

Wilt u een klacht indienen over een contract van APRIL International? U kunt dit op deze manier doen.

Wij hechten bijzonder veel belang aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Als u echter een klacht wilt indienen over de service die door onze onderneming verleend is, u kunt contact opnemen met onze klachtenafdeling via het contactformulier.

Dit zijn de adresgegevens van onze klachtenafdeling:

APRIL International
Service Courrier
1, rue du Mont
CS 80010
81700 Blan
Frankrijk

Onze kantoren: APRIL International Care France - 14, rue Gerty Archimède - 75012 PARIJS

E-mail: reclamation.expat@april-international.com

Verwerkingstijden

Onze verzekeringspartners hebben ons de behandeling van klachten toevertrouwd. We streven ernaar je binnen 10 werkdagen na verzending van de klacht te antwoorden. We zullen je op de hoogte houden van de voortgang van je klacht gedurende deze periode, mocht het langer duren om redenen waar wij geen invloed op hebben.

Indien het geschil blijft bestaan en er geen minnelijke overeenkomst bereikt kan worden

U kunt de competente bemiddelaar inschakelen op het volgende adres: La Médiation de l'Assurance - TSA 50110 - 75441 Parijs Cedex 09 - FRANKRIJK, le.mediateur@mediation-assurance.org

In alle gevallen kan de bemiddelaar pas worden ingeschakeld nadat minimaal een beroep is gedaan op onze klachtenafdeling. Deze handelingen hebben geen invloed op de andere wettelijke middelen die tot uw beschikking staan.

Indien het betreffende contract op afstand via internet is aangegaan, kunt u de competente bemiddelaar ook inschakelen door een klacht in te dienen op het platform van de Europese commissie voor geschillenbeslechting, op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wij informeren u dat de gegevens die worden verzameld voor de verwerking van uw klacht automatisch worden verwerkt door onze onderneming, ten behoeve van de verwerking van klachten. Ze mogen alleen worden doorgegeven aan de verzekeraar, zijn herverzekeraars en de APRIL-holding, evenals aan onze partner-dienstverleners voor toepassing van uw garanties. De verzamelde informatie is onmisbaar voor de registratie, het beheer en de uitvoering van de lidmaatschappen door APRIL International Care France, de verzekeraars of hun zaakgelastigden. U beschikt over een recht op communicatie, rectificatie, oppositie en verwijdering van de u betreffende gegevens.