• Gepubliceerd op 9-12-2022
  • 5min

De PUMa (Franse algemene ziektekostendekking) is er voor expats die in Frankrijk zijn gevestigd

Staat u op het punt u te vestigen, of weer te vestigen, in Frankrijk, en vraagt u zich af hoe uw zorgkosten verzekerd zullen zijn in het nieuwe land waar u gaat verblijven? Dankzij de Franse algemene ziektekostendekking (PUMa) hoeft u zich geen zorgen meer te maken: u heeft recht op de Franse basisverzekering, ongeacht uw arbeidspositie.

De PUMa (Franse algemene ziektekostendekking) is er voor expats die in Frankrijk zijn gevestigd

De PUMa : algemene zorgverzekering op zijn Frans

De PUMa is er voor iedereen die werkt in Frankrijk, of daar vast en regelmatig verblijft. Met de PUMa worden zorgkosten gedekt bij ziekte of zwangerschap, zonder dat er speciale administratieve handelingen nodig zijn.

Deze verzekering is sinds het jaar 2016 de opvolger van de algemene zorgverzekering CMU, waarbij de voorwaarden voor vergoeding vereenvoudigd zijn. Deze verzekering is beschikbaar voor:

  • elke persoon die regelmatig in Frankrijk werkt, vanaf het eerste uur van werkzaamheid;

  • elke persoon die daar op vaste en regelmatige basis verblijft (ongeacht of deze persoon werkzaam is of niet, en zolang hij of zij niet valt onder een zorgverzekeringsstelsel van een andere Staat) : hij of zij moet een bewijsstuk overleggen waaruit blijkt dat men voor minimaal 3 maanden aaneen, zonder onderbreking, op Frans grondgebied heeft gewoond, en verder gedurende minimaal 6 maanden per jaar (in Frankrijk, Guadeloupe, Guyana, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy of Saint Martin). Aan deze voorwaarde hoeft niet worden voldaan indien deze valt onder specifieke categorieën, bijvoorbeeld terugkeer in Frankrijk in vervolg op een VIE [Frans vrijwilligersprogramma], gezinshereniging etc.

In de praktijk : de te volgen stappen om als expat in aanmerking te komen voor de PUMa

Inschrijving voor de Franse zorgverzekering gaat in drie stappen:

  • het aanvraagformulier voor toegang tot de zorgverzekering invullen;

  • alle gevraagde bewijsstukken verzamelen;

  • uw dossier opsturen naar de 'caisse d’assurance maladie', het Franse ziekenfonds uit uw woonplaats.

Met de "carte vitale", die verkrijgbaar is vanaf 16 jaar, kunt u vervolgens gebruik maken van online verzending van uw declaratieformulieren naar de Sociale Dienst, en van de derde betalende kaart in sommige gevallen (dat wil zeggen dat u de kosten niet vooruit hoeft te betalen).

> Voor informatie over waar u recht op heeft en over de te nemen stappen, kunt u contact opnemen met het ziekenfonds via 3646 of via de website www.ameli.fr.

Expats in Frankrijk: de noodzaak om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten

Met de PUMa worden zorgkosten doorlopend vergoed, zelfs als uw beroeps-, gezins- of woonsituatie wijzigen. Maar LET OP: de basisdekking van de Franse zorgverzekering dekt slechts een deel van de zorgkosten.

De vergoedingen worden berekend op basis van:

  • de officiële basistarieven, die worden gehanteerd door artsen uit de zogenoemde “sector 1”, dat wil zeggen dat ze niet boven een maximumbedrag aan honorarium uit mogen gaan, dit in tegenstelling tot artsen uit “sector 2” ;

  • de vergoedingstarieven, die ook zijn vastgesteld door het Ziekenfonds en die afhangen van de geleverde zorg: de vergoeding is bijvoorbeeld 70 % voor een consult, 65 % voor medicijnen betreffende een belangrijke medische dienst etc.

Het is daarom absoluut noodzakelijk een aanvullende zorgverzekering, naast de PUMa af te sluiten om voldoende vergoed te krijgen, met name brillen of contactlenzen, tandheelkundige zorg, hoortoestellen of voor de gevallen dat artsen een hoger honorarium hanteren, want deze zorg wordt nauwelijks vergoed door de Franse basisverzekering.